ประชุมปัจฉิมนิเทศ (FS-EIA)โครงการประตูระบายน้ำ แม่น้ำน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน
**************************************************************
       วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน นำโดย นายประยูร อินต๊ะวิชัย นางพิมพร กำจัด และนายสมเดช สายน้ำน่าน พร้อมด้วย พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ (FS-EIA)โครงการประตูระบายน้ำ น้ำปั้ว ไหล่น่าน ณ หอประชุมอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
***************************************************************