สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน

พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะที่เหมาะสม และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. พันจ่าเอกสุริยัน ป […]

1 2 3 36