โครงการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันที่ 12 – 14 กันยายน 2566 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้แผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2566 ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนายนัยฤทธิ์ จำเลย ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ