กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

        วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายสมเดช สายน้ำน่าน สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอเชียงกลาง และนายธีระพันธ์ รุณตัน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” (Soils, where food begin) โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ สระน้ำใส บ้านเด่นพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน