📣📣📣ขอเชิญชวน #องค์กรเกษตรกร เสนอชื่อ ตัวแทนองค์กรเกษตรกร #สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร

📣📣📣ขอเชิญชวน #องค์กรเกษตรกร เสนอชื่อ ตัวแทนองค์กรเกษตรกร #สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร
👇👇👇👇👇👇👇

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 – วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

☎️ 054-716408