ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดชมรมคนพิการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธีระพันธ์ รุณตัน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดชมรมคนพิการอำเภอเชียงกลาง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ของกลุ่ม สู่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน