พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ เนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ เนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายความเป็นพระราชกุศล   อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพประมง และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน นำไปสู่ความมั่งคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืน    ณ อ่างเก็บน้ำน้ำริม บ้านฮวก หมู่ที่ 4 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน