👩‍🌾บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดน่าน วันที่ 20 เมษายน 2566👩‍🌾

⏰รับสมัครวันที่ 18-22 เม.ย. 2566 เวลา 8.30-16.30 น.
👩‍🌾ไม่เว้นวันหยุดราชการ 👩‍🌾
⛳️ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน

วันที่ 20 เม.ย. 2566
👉มีผู้มาสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
👉จำนวน 2 คน
🌳ด้านพืช 2 คน
🐓ด้านสัตว์ 0 คน
🐋ด้านประมง 0 คน