พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะที่เหมาะสม และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะที่เหมาะสม และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ในนามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปลัดจังหวัดน่าน นายอำเภอเมืองน่าน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ฯ ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก (หนองนาท่อ) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน