วันที่ 3 มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี