ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรในสิทธิที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย และการขับเคลื่อนพัฒนาแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ เดอะเมาเท่นท์ ลอดจ์ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรในสิทธิที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย และการขับเคลื่อนพัฒนาแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ เดอะเมาเท่นท์ ลอดจ์ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่