รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 3 กันยายน 2562 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)