วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนศรีนครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนศรีนครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน