รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สสนก.)