การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภาเกษตรกรกลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน นายสมฤทธิ์ ศิลป์ท้าว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย พ.จ.อ. สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภาเกษตรกรกลุ่มภาคเหนือตอนบน เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเครือข่ายสภาเกษตรกร โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง