วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 พันจ่าเอก สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่บ้านป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ปี 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายงพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายพันจ่าเอก สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่บ้านป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ปี 2562