เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พันจ่าเอก สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่บ้านปางสา ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายให้พันจ่าเอก สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  ลงพื้นที่บ้านปางสา ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อประชุมชี้แจงดำเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ปี 2562