โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” กรมเจรจาการค้า ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ จังหวัดน่าน

        วันที่ 6 กันยายน 2566 นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และตัวแทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมของสินค้าลำไย ส่งออกไปตลาดการค้าเสรี ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง จ.น่าน โดยมีผู้ร่วมสัมมนา นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้า นายชนินทร์ ชินวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทศกัณฑ์ โรสเตอร์รี่ จำกัด และประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พญาแก้ว